Rett skal være rett, men hvem har rett?

Juss er noe for seg selv. Denne saken er et levende eksempel på hvor komplisert den kan være.

Dagbladet skriver; Erna Solbergs e-post kalender er åpen for innsyn i henhold til den norske offentlighetsloven. Men statsministeren og hennes stab har fortsatt å publisere de hendelsene de selv ønsker offentlighet om på regjeringen.no. I denne artikkelen svarer Jan Fridthjof Bernt, professor  i offentlig rett ved Universitetet i Bergen på Erna- tweets.