Rett skal være rett, men hvem har rett?

Juss er noe for seg selv. Denne saken er et levende eksempel på hvor komplisert den kan være.

Dagbladet skriver; Erna Solbergs e-post kalender er åpen for innsyn i henhold til den norske offentlighetsloven. Men statsministeren og hennes stab har fortsatt å publisere de hendelsene de selv ønsker offentlighet om på regjeringen.no. I denne artikkelen svarer Jan Fridthjof Bernt, professor  i offentlig rett ved Universitetet i Bergen på Erna- tweets.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.